Samverkan viktig för utvecklingen av framtida skogsteknik

November 30, 2019

Det skogstekniska området står inför stora möjligheter och även utmaningar. Det visar den nya rapport som Skogstekniska klustret har författat som en del av det regionala skogsprogrammet i Västerbotten.

Rapporten är en av tio, på olika temaområden, som tillsammans formar innehållet i det regionala skogsprogrammet för Västerbottens län.

Rapporten lyfter fram skogens framträdande roll för samhällsutvecklingen i länet. Med sina 3,2 miljoner hektar produktiv skogsmark är Västerbotten, tillsammans med Norrbotten, Sveriges till ytan största skogslän. Tack vare koncentrationen av ledande skogsforskning, aktiva skogsbrukare och skogstekniska företag finns goda möjligheter att bidra till samhällsnytta.

I länet finns en lång tradition av samverkan mellan de skogstekniska företagen, vilket formaliserades i och med födseln av Skogstekniska klustret där medlemsföretag såväl lokalt som i resten av Sverige och världen ingår.

Ökad jämställdhet en nyckel

Skogsteknikföretagen i Västerbottens län omsätter tillsammans drygt 6,3 miljarder kronor per år. Dessa företag bidrar både direkt och indirekt till att skapa arbetstillfällen i såväl tätort som glesbygd, vilket i sin tur bidrar till ekonomisk tillväxt och regional utveckling, visar rapporten.

I dag sysselsätter de skogstekniska företagen i Västerbottens län omkring 1 030 personer varav runt 160 av dem är kvinnor, vilket innebär att männen utgör 84 procent av totalen medan kvinnor utgör 16 procent. Att öka jämställdheten och mångfalden inom den skogliga sektorn kan vara ett sätt att möta utmaningen kring kompetensförsörjningen, men också att skapa bättre arbetsmiljö, föreslår rapporten.

Rapporten djupdyker även i skogens klimatnytta, med exempel på åtgärder för att kunna sköta skogen på bästa sätt genom smarta lösningar och effektiv teknik. En modern och utvecklad skogsteknik skapar också möjligheter att bidra till bevarande av naturvärden.

Utmaningar och möjligheter

Några av de utmaningar som skogsbranschen står inför enligt rapporten rör kompetensförsörjning, jämställdhet, politiska beslut, råvarutransporternas miljöpåverkan och att få skogstekniken att utvecklas tillräckligt snabbt.

Det finns goda möjligheter att fortsätta utveckla skogstekniken och skogsföretagen, och i förlängningen dess nytta för samhället i stort. Fortsatt forskning och samverkan är nödvändig, där Skogstekniska klustret kan vara det nav som skapar en strukturerad dialog mellan de skogliga aktörerna i Västerbottens län.

En språngbräda mot ett framtida, lönsamt och hållbart skogsbruk.

Läs hela rapporten här.

Författare:

Samverkan viktig för utvecklingen av framtida skogsteknik

November 30, 2019

Det skogstekniska området står inför stora möjligheter och även utmaningar. Det visar den nya rapport som Skogstekniska klustret har författat som en del av det regionala skogsprogrammet i Västerbotten.

Rapporten är en av tio, på olika temaområden, som tillsammans formar innehållet i det regionala skogsprogrammet för Västerbottens län.

Rapporten lyfter fram skogens framträdande roll för samhällsutvecklingen i länet. Med sina 3,2 miljoner hektar produktiv skogsmark är Västerbotten, tillsammans med Norrbotten, Sveriges till ytan största skogslän. Tack vare koncentrationen av ledande skogsforskning, aktiva skogsbrukare och skogstekniska företag finns goda möjligheter att bidra till samhällsnytta.

I länet finns en lång tradition av samverkan mellan de skogstekniska företagen, vilket formaliserades i och med födseln av Skogstekniska klustret där medlemsföretag såväl lokalt som i resten av Sverige och världen ingår.

Ökad jämställdhet en nyckel

Skogsteknikföretagen i Västerbottens län omsätter tillsammans drygt 6,3 miljarder kronor per år. Dessa företag bidrar både direkt och indirekt till att skapa arbetstillfällen i såväl tätort som glesbygd, vilket i sin tur bidrar till ekonomisk tillväxt och regional utveckling, visar rapporten.

I dag sysselsätter de skogstekniska företagen i Västerbottens län omkring 1 030 personer varav runt 160 av dem är kvinnor, vilket innebär att männen utgör 84 procent av totalen medan kvinnor utgör 16 procent. Att öka jämställdheten och mångfalden inom den skogliga sektorn kan vara ett sätt att möta utmaningen kring kompetensförsörjningen, men också att skapa bättre arbetsmiljö, föreslår rapporten.

Rapporten djupdyker även i skogens klimatnytta, med exempel på åtgärder för att kunna sköta skogen på bästa sätt genom smarta lösningar och effektiv teknik. En modern och utvecklad skogsteknik skapar också möjligheter att bidra till bevarande av naturvärden.

Utmaningar och möjligheter

Några av de utmaningar som skogsbranschen står inför enligt rapporten rör kompetensförsörjning, jämställdhet, politiska beslut, råvarutransporternas miljöpåverkan och att få skogstekniken att utvecklas tillräckligt snabbt.

Det finns goda möjligheter att fortsätta utveckla skogstekniken och skogsföretagen, och i förlängningen dess nytta för samhället i stort. Fortsatt forskning och samverkan är nödvändig, där Skogstekniska klustret kan vara det nav som skapar en strukturerad dialog mellan de skogliga aktörerna i Västerbottens län.

En språngbräda mot ett framtida, lönsamt och hållbart skogsbruk.

Läs hela rapporten här.

Författare: