Foto: Erik Vesterberg

Projektledare som vill bidra till en mer jämställd skogssektor

May 25, 2022

Hej Amanda! Du är vår nya kollega på Skogstekniska klustret – hur känns det?

- Det känns jättebra! Jag har fått börja i en väldigt intensiv period nu i maj då det händer mycket spännande saker. Skogstekniska klustret är en ekonomisk förening av tio medlemsföretag som driver skogstekniska utvecklingsprojekt tillsammans med forskning, studenter, skogliga organisationer och företag, start-ups m fl. Det är ett härligt litet gäng här på klustret som är väldigt kompetenta.

 

Berätta lite om dig själv och din bakgrund. Vilka erfarenheter kommer du att kunna ta med dig in i Skogstekniska klustret?

- Jag är utbildad jägmästare med en master i skogsvetenskap och särskilt intresse för skogshistoria. Efter min examen har jag varit på Skogsstyrelsen där jag främst jobbade med rådgivningsverksamhet och Länsstyrelsen Västerbotten i olika vattenvårdsprojekt. Skogstekniska klustret jobbar i projekt där man produktutvecklar nya innovationer. Det kan handla om hur framtidens skogsmaskiner kan se ut för att ta sig fram i skogen med minsta möjliga påverkan av mark och vattendrag. Där hoppas jag kunna bidra med min kunskap om skogs- och vattenfrågor.

 

Vi är jätteglada över att ha dig här. Vad ser du framför dig att vi ska lyckas med tillsammans? 

- Jag kommer att hoppa in och arbeta i befintliga projekt och hjälpa till att skriva fram nya projekt så småningom. Min förhoppning är att vi ska locka fler kvinnor och en större mångfald att jobba i skogsbranschen och då särskilt till de skogstekniska företagen. Det känns så roligt att klustret är inblandat i projekt så som Skogskollo, Skogsträff för kvinnor och Studenter möter arbetslivet som bidrar till en mer jämställd skogssektor!

Författare:

Projektledare som vill bidra till en mer jämställd skogssektor

May 25, 2022

Hej Amanda! Du är vår nya kollega på Skogstekniska klustret – hur känns det?

- Det känns jättebra! Jag har fått börja i en väldigt intensiv period nu i maj då det händer mycket spännande saker. Skogstekniska klustret är en ekonomisk förening av tio medlemsföretag som driver skogstekniska utvecklingsprojekt tillsammans med forskning, studenter, skogliga organisationer och företag, start-ups m fl. Det är ett härligt litet gäng här på klustret som är väldigt kompetenta.

 

Berätta lite om dig själv och din bakgrund. Vilka erfarenheter kommer du att kunna ta med dig in i Skogstekniska klustret?

- Jag är utbildad jägmästare med en master i skogsvetenskap och särskilt intresse för skogshistoria. Efter min examen har jag varit på Skogsstyrelsen där jag främst jobbade med rådgivningsverksamhet och Länsstyrelsen Västerbotten i olika vattenvårdsprojekt. Skogstekniska klustret jobbar i projekt där man produktutvecklar nya innovationer. Det kan handla om hur framtidens skogsmaskiner kan se ut för att ta sig fram i skogen med minsta möjliga påverkan av mark och vattendrag. Där hoppas jag kunna bidra med min kunskap om skogs- och vattenfrågor.

 

Vi är jätteglada över att ha dig här. Vad ser du framför dig att vi ska lyckas med tillsammans? 

- Jag kommer att hoppa in och arbeta i befintliga projekt och hjälpa till att skriva fram nya projekt så småningom. Min förhoppning är att vi ska locka fler kvinnor och en större mångfald att jobba i skogsbranschen och då särskilt till de skogstekniska företagen. Det känns så roligt att klustret är inblandat i projekt så som Skogskollo, Skogsträff för kvinnor och Studenter möter arbetslivet som bidrar till en mer jämställd skogssektor!

Författare: