Så bevakar vi medlemmarnas intressen i Europa

June 3, 2019

Genom vår fortsatta medverkan i SUSfors nationella referensgrupp bevakar vi medlemsföretagens intressen på europeisk nivå.

SUSfor är en nationell påverkansplattform som samlar många tunga aktörer inom den svenska skogsindustrin. Målet är att på europeisk nivå öka medvetenheten om den svenska skogssektorn och dess utvecklingsmöjligheter. Tillsammans jobbar man för långsiktiga samarbeten kring forskning och innovation, inte minst inom ramarna för EU:s stora finansieringsprogram Horizon 2020.

Linda Nyström, vd för Skogstekniska klustret tar i vår över platsen i referensgruppen efter Maria Hedblom. Hon menar att engagemanget är viktigt för att positionera den nordliga skogsindustrin i Europa, men framförallt handlar det om viktig omvärldsbevakning:

– Vi fångar upp det som är intressant för våra medlemmar. Det handlar om möjliga samarbetspartners och EU-medel som går att söka för olika innovationsprojekt. Det som ligger oss närmast är frågan om hur vi ska öka tillgången på skogsråvara, samtidigt som vi bedriver ett hållbart skogsbruk. För att lösa den ekvationen behöver vi fler innovationer, säger hon.

Mer om Horizon 2020
EU:s största finansieringsprogram för forskning och innovation, med nästan 80 miljarder euro att fördela åren 2014 till 2020. Målsättningen är få fler goda idéer att nå marknaden.

Författare:
Hanna Kangassalo

Så bevakar vi medlemmarnas intressen i Europa

June 3, 2019

Genom vår fortsatta medverkan i SUSfors nationella referensgrupp bevakar vi medlemsföretagens intressen på europeisk nivå.

SUSfor är en nationell påverkansplattform som samlar många tunga aktörer inom den svenska skogsindustrin. Målet är att på europeisk nivå öka medvetenheten om den svenska skogssektorn och dess utvecklingsmöjligheter. Tillsammans jobbar man för långsiktiga samarbeten kring forskning och innovation, inte minst inom ramarna för EU:s stora finansieringsprogram Horizon 2020.

Linda Nyström, vd för Skogstekniska klustret tar i vår över platsen i referensgruppen efter Maria Hedblom. Hon menar att engagemanget är viktigt för att positionera den nordliga skogsindustrin i Europa, men framförallt handlar det om viktig omvärldsbevakning:

– Vi fångar upp det som är intressant för våra medlemmar. Det handlar om möjliga samarbetspartners och EU-medel som går att söka för olika innovationsprojekt. Det som ligger oss närmast är frågan om hur vi ska öka tillgången på skogsråvara, samtidigt som vi bedriver ett hållbart skogsbruk. För att lösa den ekvationen behöver vi fler innovationer, säger hon.

Mer om Horizon 2020
EU:s största finansieringsprogram för forskning och innovation, med nästan 80 miljarder euro att fördela åren 2014 till 2020. Målsättningen är få fler goda idéer att nå marknaden.

Författare:
Hanna Kangassalo