Många fördelar med spelteknik i skogsmaskiner

November 5, 2019

Det svenska skogsbruket hotas av akut maskinförarbrist inom de kommande tio åren. Snabbare inlärningstid med hjälp av spelteknik kan vara en del av lösningen.

Det skriver Åkeri och Entreprenad i en artikel i sitt senaste nummer. Där intervjuas Anders Mörk, maskininstruktör vid Skogforsk, som berättar om fördelarna med teknik hämtad från spelvärlden. Det handlar närmare bestämt om den mer intuitiva styrningen via en ”spelkonsoll”, det som kallas kranspetsstyrning.

– Det här underlättar jobbet för en hel yrkeskategori och det är centralt för branschen. Våra resultat visar att alla blir bättre förare med kranspetsstyrning, såväl nybörjare som erfarna förare.

Tekniken förkortar inlärningstiden, effektiviserar arbetet och minskar på den mentala och fysiska belastningen. Forskarna tror också att delautomatisering av skogsmaskiner kommer att bli en stor fråga på några års sikt, och då är kranspetsstyrning ett första steg.

Anders Strömgren på Cranab, ett av Skogstekniska klustrets medlemsföretag, håller med om det.

– En förutsättning för att det ska fungera är just kranspetsstyrning. Då behöver man inte köra varje funktion för sig, så som man gjort sedan hydrauliken kom in på skogsmaskinerna för 50–60 år sedan.

Läs mer på Åkeri och Entreprenad.

Författare:

Många fördelar med spelteknik i skogsmaskiner

November 5, 2019

Det svenska skogsbruket hotas av akut maskinförarbrist inom de kommande tio åren. Snabbare inlärningstid med hjälp av spelteknik kan vara en del av lösningen.

Det skriver Åkeri och Entreprenad i en artikel i sitt senaste nummer. Där intervjuas Anders Mörk, maskininstruktör vid Skogforsk, som berättar om fördelarna med teknik hämtad från spelvärlden. Det handlar närmare bestämt om den mer intuitiva styrningen via en ”spelkonsoll”, det som kallas kranspetsstyrning.

– Det här underlättar jobbet för en hel yrkeskategori och det är centralt för branschen. Våra resultat visar att alla blir bättre förare med kranspetsstyrning, såväl nybörjare som erfarna förare.

Tekniken förkortar inlärningstiden, effektiviserar arbetet och minskar på den mentala och fysiska belastningen. Forskarna tror också att delautomatisering av skogsmaskiner kommer att bli en stor fråga på några års sikt, och då är kranspetsstyrning ett första steg.

Anders Strömgren på Cranab, ett av Skogstekniska klustrets medlemsföretag, håller med om det.

– En förutsättning för att det ska fungera är just kranspetsstyrning. Då behöver man inte köra varje funktion för sig, så som man gjort sedan hydrauliken kom in på skogsmaskinerna för 50–60 år sedan.

Läs mer på Åkeri och Entreprenad.

Författare: