Finansieringen säkrad tre år framåt

August 30, 2019

En mer hållbar och jämställd skogsindustri genom samarbeten och innovationer. Det är vad Skogstekniska klustret fortsätter att arbeta med under de kommande tre åren. Nyligen beviljades den ekonomiska föreningen nästan sex miljoner kronor från Tillväxtverket, med medel ur den Europeiska regionala utvecklingsfonden.

– Nu har vi musklerna för att bygga ett innovationssystem runt skogen. Vi kommer att fortsätta vara en brygga mellan akademin och industrin, men också jobba med att koppla samman de stora industrierna med små och medelstora företag som har spetskunskap inom olika områden och kan bidra med användbara innovationer, säger Linda Nyström, vd och projektledare på Skogstekniska klustret.

Ett tiotal skogstekniska företag utgör Skogstekniska klustret. De är världsledande inom sina specialområden och bidrar med tekniska produkter och skogsråvara, som blir allt mer eftertraktade på den globala marknaden.

Projektet som Tillväxtverket har beviljat medel till, kommer pågår i tre år, till och med september 2022. Finansieringen innebär att projektet anställer två projektledare och inleder flera nya utvecklingsprojekt.

– Målet är att skapa en inkluderande innovationsmiljö där våra medlemsföretag får hjälp att förnya sig och utveckla bra produkter, så att vi kan möta klimatkraven, bevara den biologiska mångfalden i skogen, samtidigt som våra organisationer blir bättre på att välkomna och bejaka olika slags människor och erfarenheter, förklarar Linda Nyström.

Några forskningsområden som behöver utvecklas och appliceras i skogsindustrin är data- och systemvetenskap, ”computer vision”, maskininlärning, sensorteknik, fjärranalys, men också jämställdhet och mångfald.

– Det viktigaste är att vi får fler aktörer att samarbeta ordentligt kring de här frågorna, både offentliga verksamheter och privata företag. Det är bara då vi kan lyckas, säger Linda Nyström.

Det fortsatta arbetet i föreningen fortsätter från en ny adress. I juni flyttade Skogstekniska klustret till det nyöppnade Great Space på campusområdet i Umeå.

Fakta

o  Skogstekniska klustret är en ekonomisk förening med tio medlemsföretag i norra Sverige.

o   Tillväxtverket har beviljat 5 729 999 kronor till föreningen ur Europeiska regionala utvecklingsfonden.

o   Under projekttiden ska Skogstekniska klustret utveckla en innovationsprocess runt skogssektorn och starta fem samverkansprojekt.

o  På lång sikt ska projektet bidra till produkter och tjänster från skogens innovationssystem som i sin tur bidrar till att uppfylla de globala miljömålen.


Skogstekniska klustret är samarbetspartner i flera tekniska innovationsprojekt och testbäddar, vilket bland annat har resulterat i nya produkter och ett helt nytt forskningsområde på LTU. På senare tid har klustret genomfört flera insatser för jämställdhet och mångfald:

o  Medarrangör till Skogsnolias rekryteringsdag som i år hade extra mycket fokus på just jämställdhet. ”Vi vill visa att jämställda arbetsplatser sparar pengar då trivseln ökar och sjukfrånvaron minskar. Vi har tagit del av medarbetarenkäten från våra medlemsföretag där svaren visar att vi går framåt”, säger Linda Nyström.

o   På beställning av Skogstekniska klustrets har företaget Vkna tagit fram ett digitalt verktyg som hjälper företag att genomföra ett systematiskt mångfaldsarbete.

o  Var medarrangör till konferensen ”Från #metoo till handling” där bland andra Jesper Fundberg, maskulinitetsforskare och ledarskapsutvecklare föreläste.

o  Är med och anordnar Skogskollo för tjejer på flera håll i Norrland.


Författare:

Finansieringen säkrad tre år framåt

August 30, 2019

En mer hållbar och jämställd skogsindustri genom samarbeten och innovationer. Det är vad Skogstekniska klustret fortsätter att arbeta med under de kommande tre åren. Nyligen beviljades den ekonomiska föreningen nästan sex miljoner kronor från Tillväxtverket, med medel ur den Europeiska regionala utvecklingsfonden.

– Nu har vi musklerna för att bygga ett innovationssystem runt skogen. Vi kommer att fortsätta vara en brygga mellan akademin och industrin, men också jobba med att koppla samman de stora industrierna med små och medelstora företag som har spetskunskap inom olika områden och kan bidra med användbara innovationer, säger Linda Nyström, vd och projektledare på Skogstekniska klustret.

Ett tiotal skogstekniska företag utgör Skogstekniska klustret. De är världsledande inom sina specialområden och bidrar med tekniska produkter och skogsråvara, som blir allt mer eftertraktade på den globala marknaden.

Projektet som Tillväxtverket har beviljat medel till, kommer pågår i tre år, till och med september 2022. Finansieringen innebär att projektet anställer två projektledare och inleder flera nya utvecklingsprojekt.

– Målet är att skapa en inkluderande innovationsmiljö där våra medlemsföretag får hjälp att förnya sig och utveckla bra produkter, så att vi kan möta klimatkraven, bevara den biologiska mångfalden i skogen, samtidigt som våra organisationer blir bättre på att välkomna och bejaka olika slags människor och erfarenheter, förklarar Linda Nyström.

Några forskningsområden som behöver utvecklas och appliceras i skogsindustrin är data- och systemvetenskap, ”computer vision”, maskininlärning, sensorteknik, fjärranalys, men också jämställdhet och mångfald.

– Det viktigaste är att vi får fler aktörer att samarbeta ordentligt kring de här frågorna, både offentliga verksamheter och privata företag. Det är bara då vi kan lyckas, säger Linda Nyström.

Det fortsatta arbetet i föreningen fortsätter från en ny adress. I juni flyttade Skogstekniska klustret till det nyöppnade Great Space på campusområdet i Umeå.

Fakta

o  Skogstekniska klustret är en ekonomisk förening med tio medlemsföretag i norra Sverige.

o   Tillväxtverket har beviljat 5 729 999 kronor till föreningen ur Europeiska regionala utvecklingsfonden.

o   Under projekttiden ska Skogstekniska klustret utveckla en innovationsprocess runt skogssektorn och starta fem samverkansprojekt.

o  På lång sikt ska projektet bidra till produkter och tjänster från skogens innovationssystem som i sin tur bidrar till att uppfylla de globala miljömålen.


Skogstekniska klustret är samarbetspartner i flera tekniska innovationsprojekt och testbäddar, vilket bland annat har resulterat i nya produkter och ett helt nytt forskningsområde på LTU. På senare tid har klustret genomfört flera insatser för jämställdhet och mångfald:

o  Medarrangör till Skogsnolias rekryteringsdag som i år hade extra mycket fokus på just jämställdhet. ”Vi vill visa att jämställda arbetsplatser sparar pengar då trivseln ökar och sjukfrånvaron minskar. Vi har tagit del av medarbetarenkäten från våra medlemsföretag där svaren visar att vi går framåt”, säger Linda Nyström.

o   På beställning av Skogstekniska klustrets har företaget Vkna tagit fram ett digitalt verktyg som hjälper företag att genomföra ett systematiskt mångfaldsarbete.

o  Var medarrangör till konferensen ”Från #metoo till handling” där bland andra Jesper Fundberg, maskulinitetsforskare och ledarskapsutvecklare föreläste.

o  Är med och anordnar Skogskollo för tjejer på flera håll i Norrland.


Författare: