En samhällsvetare med känsla för skog

September 29, 2019

Vi ställde några frågor till Skogstekniska klustrets nya projektledare Anneli Lundmark.

Välkommen Anneli, hur känns det att vara på plats?
– Tack! Det känns fantastiskt, jag trivs jättebra. Skogsbranschen är otroligt spännande. Vi är med i omställningen mot en biobaserad ekonomi och samtidigt kan vi driva på utvecklingen inom till exempel automation och digitalisering.

Berätta lite om dig själv och din bakgrund. Vilka erfarenheter kommer du att få nytta av i jobbet som projektledare tror du?
– Som uppvuxen utanför Vindeln har skog och friluftsliv alltid varit nära tillhands. Mina föräldrar är skogsägare och under min uppväxt hade jag egen häst som jag ofta tog en ridtur med i skogen. När jag blev tonåring spenderade jag mina somrar med att sommarjobba på Svartbergets Försökspark där jag var med under olika skogliga fältförsök. En av mina chefer var faktiskt Skogstekniska klustrets tidigare projektledare Lena Jonsson.

– Utbildningsmässigt kommer jag från samhällsvetenskapen och blev i våras klar med min masterutbildning i sociologi. Under utbildningen har jag framförallt riktat in mig på arbetsmarknadsfrågor såsom kompetensförsörjning, kompetensutveckling och arbetsrätt. Utöver det har jag läst projektledning, human resource management och företagsekonomi för att bredda min kompetens. Jag hoppas att jag med min bakgrund kommer kunna vara ett bra komplement och bidra med nya perspektiv som kan driva utvecklingen och arbetet i de olika projekten i rätt riktning.


Vad kommer du att jobba med, vilka uppgifter har du som projektledare?
– Vi har flertalet projekt som pågår men jag kommer framförallt arbeta i vårt nya projekt som Tillväxtverket beviljat med medel ur den Europeiska regionala utvecklingsfonden. Där kommer min roll som projektledare innebära att ha det övergripande ansvaret för att koordinera och leda projektarbetet framåt och på så sätt utvidga vårt innovationssystem. På sikt hoppas jag också att vi bidrar till att förändra synen på skogsbranschen där jämställdhet och mångfald blir självklara verktyg för att möta utmaningen kring kompetensförsörjning.


Vad ser du fram emot under den närmaste tiden?

– Vi har många spännande saker på gång i höst och vinter men mest ser jag fram emot att få komma igång ordentligt med projekten, att börja genomföra aktiviteter, träffa nya företag och inleda nya samarbeten.

Bilaga

Författare: