Engagerad publik vid Creative Optimizations station på exkursionen. Foto: Annelie Knutsson, MÄJT

Digitala framsteg under Skogstekniska klustrets exkursion

October 13, 2021

Onsdagen den 6 oktober anordnades för andra året i rad Skogstekniska klustrets exkursion. Temat för året var den digitala framtidsskogen och sex olika stationer demonstrerade tekniska lösningar, idéer och visioner för hur skogsbruket och hela den skogliga värdekedjan kan effektiviseras med hjälp av digitala medel.

Dagen bjöd även på spektakulär världspremiär av helt ny teknik, färdigställd så sent som kvällen innan. Den självgående maskinen under namnet AORO, Arctic Off-road Robotics Lab, fullgjorde för första gången autonom skotning framför över hundra förväntansfulla deltagare. Trots ihållande regn från morgon till kväll kunde maskinens kameror och sensorer framgångsrikt identifiera stockarna på marken och guida maskinen till att positionera sig, greppa och lasta på sin vagn – helt utan mänsklig handpåläggning.

AORO är ett samarbete mellan ämnet maskinkonstruktion på Luleå tekniska universitet, institutionen för skogens biomaterial och teknologi på Sveriges lantbruksuniversitet och Skogstekniska klustret. Labbet specialiserar sig på mobila autonoma system för arbete i ostrukturerade miljöer. Forskning och utveckling för framtidens autonoma skogsbruk är en viktig del i verksamheten och stora framsteg har gjorts inom samarbetet - något premiärskotningen blev ett tydligt kvitto på.

Filmproduktion: MÄJT

Innovationsförmåga och automation på agendan

På de andra stationerna visade Creative Optimization, Ant AI, Arboair och Nordluft Automation upp sina tekniska lösningar och affärsmodeller – som alla befinner sig i olika stadier med varierande mognadsgrad. Gemensamt för alla de fyra startupbolagen är att de har identifierat stora utmaningar och behov inom skogsbrukets olika led och tagit fram modeller som kan skapa direkta värden och förbättringar. Logistikoptimering, drönargödsling, detektion av angrepp och skador i skogsbestånd och avancerat förarstöd till gallringsoperatörer – spännvidden mellan de fyra bolagen är stor och innovationsförmågan imponerande.

Sist men inte minst bidrog Mistra Digital Forest och Skogforsk tillsammans med både nulägesanalys och trendspaning av digitaliseringsprocesser från skogsbrukets alla led – från datainsamling av skogens beskaffenhet, planering, åtgärder och transport, hela vägen till de grindar där förädlingen tar vid. Sammanfattningsvis kan sägas att processerna är igång – men kanske inte mer än så. Stor potential och stora vinster för både miljö och produktivitet finns att hämta när den digitala transformationen nått ytterligare några steg i sin utveckling.

Exkursionen genomfördes inom ramarna för det regionalfondsfinansierade projektet Företagsdriven skogsinnovation, i regi av Skogstekniska klustret. Eventet lockade deltagare från Skåne till Norrbotten och med alla möjliga olika roller, från forskare i skogsvård till produktutvecklare inom såväl skogsbruk som jordbruk. Genom att samla stora delar av Sveriges skogsbransch och demonstrera nya innovationer, en del ännu i sin tankelinda och en del redan tillgängliga för kund att använda, skapar exkursionen direkta samarbetsmöjligheter och stora värden. Inte minst för startupbolagen, som under en lång och intensiv dag ges möjlighet till feedback och insikter från en större målgrupp än de annars har möjlighet att nå.

För såväl skogsbolag som teknikföretag innebär exkursionen en stor dos inspiration och nytänkande, som förhoppningsvis kan så frön till nästa innovation även hos dem – eller nya samarbeten med de nya bolag som redan erbjuder lösningar de själva behöver komplettera sina befintliga med.

Författare:
Aline Kärrbäck

Digitala framsteg under Skogstekniska klustrets exkursion

October 13, 2021

Onsdagen den 6 oktober anordnades för andra året i rad Skogstekniska klustrets exkursion. Temat för året var den digitala framtidsskogen och sex olika stationer demonstrerade tekniska lösningar, idéer och visioner för hur skogsbruket och hela den skogliga värdekedjan kan effektiviseras med hjälp av digitala medel.

Dagen bjöd även på spektakulär världspremiär av helt ny teknik, färdigställd så sent som kvällen innan. Den självgående maskinen under namnet AORO, Arctic Off-road Robotics Lab, fullgjorde för första gången autonom skotning framför över hundra förväntansfulla deltagare. Trots ihållande regn från morgon till kväll kunde maskinens kameror och sensorer framgångsrikt identifiera stockarna på marken och guida maskinen till att positionera sig, greppa och lasta på sin vagn – helt utan mänsklig handpåläggning.

AORO är ett samarbete mellan ämnet maskinkonstruktion på Luleå tekniska universitet, institutionen för skogens biomaterial och teknologi på Sveriges lantbruksuniversitet och Skogstekniska klustret. Labbet specialiserar sig på mobila autonoma system för arbete i ostrukturerade miljöer. Forskning och utveckling för framtidens autonoma skogsbruk är en viktig del i verksamheten och stora framsteg har gjorts inom samarbetet - något premiärskotningen blev ett tydligt kvitto på.

Filmproduktion: MÄJT

Innovationsförmåga och automation på agendan

På de andra stationerna visade Creative Optimization, Ant AI, Arboair och Nordluft Automation upp sina tekniska lösningar och affärsmodeller – som alla befinner sig i olika stadier med varierande mognadsgrad. Gemensamt för alla de fyra startupbolagen är att de har identifierat stora utmaningar och behov inom skogsbrukets olika led och tagit fram modeller som kan skapa direkta värden och förbättringar. Logistikoptimering, drönargödsling, detektion av angrepp och skador i skogsbestånd och avancerat förarstöd till gallringsoperatörer – spännvidden mellan de fyra bolagen är stor och innovationsförmågan imponerande.

Sist men inte minst bidrog Mistra Digital Forest och Skogforsk tillsammans med både nulägesanalys och trendspaning av digitaliseringsprocesser från skogsbrukets alla led – från datainsamling av skogens beskaffenhet, planering, åtgärder och transport, hela vägen till de grindar där förädlingen tar vid. Sammanfattningsvis kan sägas att processerna är igång – men kanske inte mer än så. Stor potential och stora vinster för både miljö och produktivitet finns att hämta när den digitala transformationen nått ytterligare några steg i sin utveckling.

Exkursionen genomfördes inom ramarna för det regionalfondsfinansierade projektet Företagsdriven skogsinnovation, i regi av Skogstekniska klustret. Eventet lockade deltagare från Skåne till Norrbotten och med alla möjliga olika roller, från forskare i skogsvård till produktutvecklare inom såväl skogsbruk som jordbruk. Genom att samla stora delar av Sveriges skogsbransch och demonstrera nya innovationer, en del ännu i sin tankelinda och en del redan tillgängliga för kund att använda, skapar exkursionen direkta samarbetsmöjligheter och stora värden. Inte minst för startupbolagen, som under en lång och intensiv dag ges möjlighet till feedback och insikter från en större målgrupp än de annars har möjlighet att nå.

För såväl skogsbolag som teknikföretag innebär exkursionen en stor dos inspiration och nytänkande, som förhoppningsvis kan så frön till nästa innovation även hos dem – eller nya samarbeten med de nya bolag som redan erbjuder lösningar de själva behöver komplettera sina befintliga med.

Författare:
Aline Kärrbäck