Barents-delegation på Komatsu Forest-besök

October 17, 2019

En delegation från Barents-regionen har besökt Komatsu Forests anläggning i Umeå. På plats berättade Charlotta Östmalm, chef för Komatsu Way Office, om planerna för företagets nya fabrik och arbetet med att göra den klimatneutral.

– Vi ska göra allt med klimatet i åtanke, säger Charlotta Östmalm.  

En delegation från Barents-regionen besökte nyligen Komatsu Forests anläggning i Umeå, som en del av konferensen Barents Forest Forum 2019. Delegaterna bjöds en presentation av Komatsu Forest och Skogstekniska klustret, följt av en rundvandring i anläggningen på Gimonäs.

– Skogssektorn verkar vara stor och växande i regionen, med Komatsu som ett gott exempel på det. Industrin känns väl organiserad och saker görs på rätt sätt. Man verkar också bry sig om miljön, samtidigt som det finns ett intresse för att växa och etablera sig internationellt, säger Oskar Mannelin, entreprenör på plats från Regional Youth Council of North Karelia i Norra Karelen, Finland.

Charlotta Östmalm, chef för Komatsu Way Office, och Anneli Lundmark, projektledare på Skogstekniska klustret.

Komatsu Forest, en av världens största distributörer av skogsmaskiner, har just påbörjat bygget av sin nya fabrik på Klockarbäcken i Umeå. Komatsu Forest jobbar med ett ständigt klimatfokus och till den nya fabriken tas ännu ett steg.

Den 33 000 kvadratmeter stora anläggningen ska till exempel värmas upp med geoenergi, och det finns planer på solpaneler på taket för att tillgodose elförsörjningen.

– Målet är att göra fabriken så klimatneutral som möjligt och att alltid ha ett miljöfokus, säger Charlotta Östmalm, chef för Komatsu Way Office, avdelningen för verksamhetsutveckling på Komatsu Forest.

En delegation från Barents-regionen besökte Komatsu Forests anläggning i Umeå i samband med Barents Forest Forum 2019.


Komatsu Forest
Det kommande året byggs Komatsu Forests nya fabrik på Klockarbäcken i Umeå. Satsningen är en av de största i Industrisverige just nu, med sikte på en framtidssäkrad fabrik i stort format och med fokus på hållbar produktion.

Den nya fabriken, på drygt 33 000 kvadratmeter, väntas stå klar i november 2020 med inflyttning vid årsskiftet 2020/2021. En intilliggande kontorsbyggnad byggs därefter.

Barents Forest Forum
Den 15-17 oktober arrangerades Barents Forest Forum, en samarbetsplattform inom skogssektorn i Barentesregionen, i Umeå av Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Forest Bioeconomy Network och Skogsstyrelsen. Konferensen var en del av det svenska ordförandeskapet inom Barents Forest Sector Network.

Författare:

Barents-delegation på Komatsu Forest-besök

October 17, 2019

En delegation från Barents-regionen har besökt Komatsu Forests anläggning i Umeå. På plats berättade Charlotta Östmalm, chef för Komatsu Way Office, om planerna för företagets nya fabrik och arbetet med att göra den klimatneutral.

– Vi ska göra allt med klimatet i åtanke, säger Charlotta Östmalm.  

En delegation från Barents-regionen besökte nyligen Komatsu Forests anläggning i Umeå, som en del av konferensen Barents Forest Forum 2019. Delegaterna bjöds en presentation av Komatsu Forest och Skogstekniska klustret, följt av en rundvandring i anläggningen på Gimonäs.

– Skogssektorn verkar vara stor och växande i regionen, med Komatsu som ett gott exempel på det. Industrin känns väl organiserad och saker görs på rätt sätt. Man verkar också bry sig om miljön, samtidigt som det finns ett intresse för att växa och etablera sig internationellt, säger Oskar Mannelin, entreprenör på plats från Regional Youth Council of North Karelia i Norra Karelen, Finland.

Charlotta Östmalm, chef för Komatsu Way Office, och Anneli Lundmark, projektledare på Skogstekniska klustret.

Komatsu Forest, en av världens största distributörer av skogsmaskiner, har just påbörjat bygget av sin nya fabrik på Klockarbäcken i Umeå. Komatsu Forest jobbar med ett ständigt klimatfokus och till den nya fabriken tas ännu ett steg.

Den 33 000 kvadratmeter stora anläggningen ska till exempel värmas upp med geoenergi, och det finns planer på solpaneler på taket för att tillgodose elförsörjningen.

– Målet är att göra fabriken så klimatneutral som möjligt och att alltid ha ett miljöfokus, säger Charlotta Östmalm, chef för Komatsu Way Office, avdelningen för verksamhetsutveckling på Komatsu Forest.

En delegation från Barents-regionen besökte Komatsu Forests anläggning i Umeå i samband med Barents Forest Forum 2019.


Komatsu Forest
Det kommande året byggs Komatsu Forests nya fabrik på Klockarbäcken i Umeå. Satsningen är en av de största i Industrisverige just nu, med sikte på en framtidssäkrad fabrik i stort format och med fokus på hållbar produktion.

Den nya fabriken, på drygt 33 000 kvadratmeter, väntas stå klar i november 2020 med inflyttning vid årsskiftet 2020/2021. En intilliggande kontorsbyggnad byggs därefter.

Barents Forest Forum
Den 15-17 oktober arrangerades Barents Forest Forum, en samarbetsplattform inom skogssektorn i Barentesregionen, i Umeå av Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Forest Bioeconomy Network och Skogsstyrelsen. Konferensen var en del av det svenska ordförandeskapet inom Barents Forest Sector Network.

Författare: