Med VR-blick på skogsindustrin

Postad: 13 Dec 2017, 16:40 | Författare: | Kategori: Nyhet | Tags: , ,

Kung Carl XVI Gustaf prövar VR-hjälm och virtuell skogsavverkning. Anders Hansson från Oryx Simulations assisterar och visar tekniken. Foto: Patrik Trädgårdh

I januari 2017 provade Kung Carl XVI Gustaf en första demoversion av den VR-applikation som Oryx Simulations har utvecklat för skogsindustrin. Då var projektet ”VR i skogen” fortfarande i sin linda. Nu, ett knappt år senare har det resulterat i flera nya produkter som kommer att effektivisera både utbildning och forskning inom skogsnäringen.

– Kungen verkade uppskatta upplevelsen och såg väldigt nöjd ut, minns Anders Hedvall, utvecklare och projektledare på Oryx Simulations i Umeå och den som demonstrerade VR-verktyget för Hans Majestät under Skogens dag, ett arrangemang av Skogstekniska klustret på Grand Hôtel.

Gemensamma krafter
Syftet med projektet ”VR i skogen”, som Oryx Simulations har drivit i samarbete med Skogstekniska klustret, var att med gemensamma krafter få grundteknologin på plats och därmed sänka tröskeln för klusterföretagen Komatsu Forest, Vimek och Log Max till att erbjuda VR-lösningar på sina utbildningssimulatorer.

Även Skogforsk, det svenska skogsbrukets forskningsinstitut, finansierat av skogsnäringen och staten, har under hela projektets gång varit en stark intressent i projektet. VR-applikationer som visualiserar skogsmaskiner och deras miljöer innebär stora tids- och miljöbesparingar i skogsindustriella utbildningar, men gagnar också den industrinära forskningen som Skogforsk bedriver.

Deadline på mässan
Efter den kungliga inledningen gick det undan, berättar Anders Hedvall:

– I juni var det dags för den stora skogmässan Elmia Wood där banbrytande lösningar brukar presenteras. Deadlinen för oss blev där och då och vi lyckades ta fram en lösning som i dag finns som en ”add-on” till Komatsu Forests simulatorer. En stor attraktion på mässan var också Skogforsks VR-simulator för markvänlig skogsavverkning, som vi hjälpte till att ta fram.

Realistiska upplevelser
Oryx Simulations är ett företag sprunget ur det VR-labb som redan på 90-talet fanns vid Umeå universitet. Sedan den första skördarsimulatorn tillsammans med Komatsu Forest, (tidigare Valmet och Partek Forest) 2001, har de vuxit till en ledande internationell aktör inom sitt område.

Företaget skapar realistiska upplevelser av stora fordon i arbete. Deras simulatorer används i operativa utbildningar, i byggandet av virtuella prototyper och i marknadsföringssyfte på stora branschmässor.

VR-teknikens explosion
– VR-teknikens snabba utveckling under de senaste fem åren har till stor del drivits av spelmarknaden. Detta har även öppnat dörrar för business-applikationer, vilket vi har varit tidiga med att utnyttja, förklarar Anders Hedvall.

Men ”VR i skogen” hade inte varit möjligt att driva på egen hand, fortsätter han:

– Omsättningen i skogsnäringen är inte alls lika stor som i övriga industrisegment som vi arbetar med och därför är också innovationsprojekt svåra att motivera på egen hand. Det här samarbetet med skogstekniska klustret var katalysatorn, det var det som gjorde det möjligt att dra ingång så pass snabbt.

Mycket har hänt
Skulle Anders Hedvall få tillfälle att prata med kungen i dag, skulle han säga att mycket har hänt sedan sist.

– Sedan lanseringen i juni har vi sålt närmare tio VR-system till befintliga och nya kunder. Främst till Komatsu Forests utbildningssimulatorer. Men även forskningen tycker detta är intressant. Skogforsk genomför under hösten ett första forskningsprojekt med VR-tekniken. Det är en framgångsrik satsning, konstaterar Anders Hedvall.

 

Skogstekniska klustret gör skillnad

Postad: 02 Okt 2017, 21:59 | Författare: | Kategori: Nyhet

Malin Fredriksson, student vid Civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik vid Umeå universitet.

Stadig tillväxt i medlemsföretagen, något bättre könsfördelning bland de anställda och konstruktivt samarbete mellan företagen. Skogstekniska klustret gör skillnad, visar en färsk rapport av Malin Fredriksson, sistaårsstudent på Teknisk fysik vid Umeå universitet.

”Ja, vore det inte för klusterföretagen skulle Västerbotten, där de flesta finns, se väldigt annorlunda ut”, konstaterar Malin Fredriksson som för andra gången har studerat Skogstekniska klustrets omfattning och effekter med hjälp av offentlig och företagsspecifik statistik, men också genom intervjuer med medlemsföretagen.
”Det som är speciellt med själva klusterorganisationen är att delvis konkurrerande företag samarbetar för att skapa utveckling i näringen. Man hjälps åt med att ta fram nya innovativa produkter och jobba med jämställdhet.”

Hundratals arbetstillfällen
Av de tio företagen som utgör klustret finns sju i Västerbotten. De skapar tillsammans 300 arbetstillfällen och stora skatteintäkter till respektive kommun. I Vindelns kommun är mer än var sjätte man anställd på ett klusterföretag. Dessutom genererar man hundratals arbetstillfällen ytterligare, genom att i hög grad välja underleverantörer i sin egen region. Just denna tendens märks tydligare i årets rapport än den som Malin Fredriksson gjorde 2014.

Fler kvinnor
Företagens totala omsättning har sedan 2014 gått från 5,6 miljarder kronor till 6,5 miljarder kronor. Under samma tid har andelen kvinnor bland de anställda ökat något, från 13 till 15 procent. Detta är en positiv utveckling, som dock måste fortsätta i rask takt för att klusterföretagen ska nå en acceptabel nivå. I rapporten jämför Malin Fredriksson klusterföretegens medeltal med siffror från Sveriges tillverkningsindustri, där andelen kvinnor är 20 procent.

”Utifrån mitt perspektiv som student, är det viktigt att företagen tänker på hur de visar upp sig för nya potentiella anställda – att de alltid har jämn representation i sin kommunikation utåt. Det skickar signaler om att alla är välkomna”, säger Malin Fredriksson.

Nöjda medlemmar
I de intervjuer som hon genomfört med företagsrepresentanter, framkom övervägande positiva omdömen om Skogstekniska klustret. Några tyckte att nätverket kunde utökas med fler företag och en del tryckte på vikten av fortsatt god samverkan med skogsbolagen.
”Framförallt tryckte företagen på hur bra det är att kunna vara med i olika innovationsprojekt. Utvecklingsarbete kräver så mycket pappersarbete och byråkrati att de aldrig skulle haft tid med det annars. Skogstekniska klustret ger utrymme att testa nya idéer, det är jätteviktigt”, säger Malin Fredriksson.

 

Skogskollo – en stig in i skogsnäringen

Postad: 02 Okt 2017, 21:49 | Författare: | Kategori: Nyhet

Amalia Wänman, kolloledare leker med deltagarna på dagkollot i Tomteboskogen, Umeå. Foto: Jan Lindmark

I Skogstekniska klustret arbetar vi aktivt för en jämställd skogssektor. På Skogskollo får unga flickor upp ögonen för de många framtidsmöjligheter som branschen erbjuder.

”Det är viktigt att med egna ögon få se hur arbetet i och omkring skogen kan se ut och att både kvinnor och män kan arbeta med detta”, säger Amalia Wänman, erfaren kolloledare.

Sju kollon
Skogstekniska klustret med partners har arrangerat Skogskollo sedan 2013. Konceptet har snabbt vuxit och spridit sig över landet. I år arrangerades hela sju kollon på olika håll, varav två nya dagkollon. Det ena var ett pilotförsök på Skansen i Stockholm. Det andra skedde i Umeå och riktade sig till nyanlända flickor i åldrarna 10-13 år, som härmed fick bekanta sig med den svenska naturen och allemansrätten.

”Några av tjejerna hade bara varit här i ett halvår eller mindre. Det faktum att det inte finns så många farliga djur här, att skogen är en trygg plats, var nytt för vissa av dem”, berättar Amalia Wänman, som ser fram emot fler kollon av denna typ.

Intensiv upplevelse
Att hon själv blev kolloledare för några år sedan, berodde på hennes positiva lägerupplevelser i uppväxten.”Det blir en helt annan persondynamik och stämning när man umgås dygnets alla timmar. Det är inte alls som att ses på skolan eller på träningen. Allt annat pausas upp och man får en intensiv upplevelse tillsammans.”

Precis så blev det för tjejerna i Burträsk. Gruppen fann varandra efter två minuter. Tillsammans gjorde de studiebesök på Martinsons i Bygdsiljum och träffade kvinnor som på olika sätt jobbar med skogsindustri och skogsvård. Övningarna på Naturbruksgymnasiet var kanske höjdpunkten – att själv få köra skotare och skjuta med gevär i en skyttesimulator.

Bredare bild
”Jag tror att tjejerna får en bredare bild av skogen och skogsindustrin. Alla kommer definitivt inte bli skogsmaskinförare, men deras förståelse ökar och det får dem att uppskatta naturen. Vissa av dem blir säkert inspirerade att jobba med det också, i framtiden.”

Skogskollo är ett sätt att förverkliga vår jämställdhetsstrategi
Läs mer om Skogskollo på www.skogskollo.se

Rekordmånga deltog i Jorden och skogen i stan

Postad: 15 Sep 2017, 15:38 | Författare: | Kategori: Nyhet | Tags: , , ,

Tre tjejer som provar på att tälja en ”släppkäpp” vid Skogen i skolans monter. Foto: Lena Jonsson

Närmare 2000 elever från 97 klasser deltog när arrangemanget Jorden och skogen i stan gick av stapeln 13 -14 september, vilket var rekord! Skogstekniska klustret var en bland många organisationer som drog sitt strå till stacken genom att hålla i en station tillsammans med Skogen i skolan.

-Vi vill ju att  unga ska få en  nyanserad och positiv bild av skogssektorn och därför känns det självklart att vi engagerar oss i Jorden och skogen i stan som når ut till väldigt många elever och lärare, säger Lena Jonsson, projektledare vid Skogstekniska klustret.  Av samma anledning anordnar Skogstekniska klustret varje år Skogskollo för tjejer http://www.skogskollo.se)

Skogssektorn visar upp sig i vid mening och vid den station som Lena medverkat i så har eleverna fått lära sig säker knivhantering och provat på att tälja.

-De får tälja vad de vill men vi tipsar dem om att tälja en släppkäpp (http://www.365slojd.se/projects/527-talj-en-slappkapp) eftersom det går relativt fort och blir något som man också kan leka med, säger Lena.

Täljstationen brukar var mycket uppskattad och få högt betyg vid utvärderingarna av eleverna och lärarna.

Jorden och skogen i stan vänder sig till årskurs 4-6 och i år så genomfördes arrangemanget för första gången vid Naturbruksgymnasiet Forslunda i Umeå. Arrangör är LRF Västerbotten.

Iggesund Forest slår säljrekord med Blue Line-serien

Postad: 15 Sep 2017, 15:07 | Författare: | Kategori: Nyhet | Tags: , ,

 

För lite över ett år sedan släppte Iggesund Forest sin nya produktserie med skördarsvärd – Blue Line. Resultatet är betydligt bättre än vad man någonsin kunnat förvänta sig. Orderingången har fram till augusti i år ökat med hela 25 procent!

– Vi hade aldrig vågat tro att ökningen i ordrar och försäljning skulle kunna bli så här stor. Vi har fått fantastiskt positiv respons på Blue Line-serien, säger Erik Molin, som är platschef och marknadsansvarig på Iggesund Forest.

25 procents ökning på sju månader

Iggesund Forest tror att den kraftiga ökningen beror på en kombination av saker som hänt samtidigt. Den främsta orsaken är förstås att Blue Line-serien är så mycket bättre än tidigare maskinsvärd och att den fått sådan positiv feedback från kunderna. Det har också gått bra i branschen som helhet, så timingen för lanseringen har varit perfekt. Ytterligare en orsak är att Iggesund Forest lagt mycket fokus på marknadsföring under året, där till exempel Elmia Wood-mässan i juni var en riktig framgång.

– Vi var väldigt nöjda med Elmia Wood, bortsett från vädret då som definitivt inte var på vår sida. Det var en riktigt bra mässa och vi skaffade många nya kontakter, särskilt på våra internationella marknader och det har också haft inverkan, berättar Erik

På Iggesund Forest är det vanligtvis tydliga säsongsvariationer i försäljningen. Under vår och sommar brukar det bli lite lugnare. Hela våren väntade man på att dippen skulle komma, men i år gjorde den aldrig det. Istället fortsatte ordrarna att strömma in i en stabil och hög takt. Det satte en ny trend och skapade nya utmaningar i att kunna möta den stora efterfrågan.

Läs mer på http://mailchi.mp/e68d912ebe2b/iggesund-forest-slr-sljrekord-med-blue-line-serien-413651?e=94ea17ce0e