Morgondagens skogsarbete

Tio starka företag i skogsmaskinbranschen bildar Skogstekniska klustret. Vi bedriver skogsbrukstekniskt process- och utvecklingsarbete i nära samarbete med akademi, forskare och skogsbolag. Genom vårt jämställdhetsarbete ska den traditionella synen på skogssektorn förändras och som den främsta innovatören inom svensk skogsmaskinteknik ska vi dra till oss världens främsta forskare inom detta område.

Flera av våra klusterdrivna projekt har gått fram till produkter på marknaden. För närvarande har vi ytterligare ett 20-tal utvecklingsprojekt på gång inom bl a delautomatisering och drivningsteknik. Här samverkar företag, innovatörer, forskare, designers, skogsbolag och finansiärer.

Skogsnäringen är av tradition mansdominerad. Men de senaste decenniernas tekniska utveckling har gjort arbetet i skogen mycket mindre fysiskt krävande. Dessutom signalerar den snabba utvecklingen att näringen är förändringsbenägen och kunskapsintensiv. Vår jämställdhetsstrategi syftar till att både kvinnor och män ska inse de stora arbets- och karriärmöjligheter som finns inom skogen.

I klustrets företag arbetar 1 100 personer. Därmed svarar vi för hälften av sysselsättningen inom skogsmaskinbranschen i Sverige. Vi finns från Malå i norr till Grangärde i söder. Våra företag tillverkar skogsmaskiner eller är direktlevererande komponenttillverkare till skogsmaskiner. Det är vi som är Skogstekniska klustret: Bracke Forest, Cranab,  Hultdins, Iggesund Forest, Indexator Rotator Systems, Komatsu Forest, Log Max, Olofsfors, Oryx och Vimek.

   Komatsu Forest

VD Linda Nyström och styrelseordförande Martin Ärlestig (foto Henrik Olofsson)