Studentprojekt/examensarbeten

Här visas utlysta examensarbeten/studentprojekt  såväl som genomförda. Skogstekniska klustret samarbetar gärna med studenter och har samverkan med Sveriges lantbruksuniversitet, Luleå tekniska universitet och Umeå universitet.

Har du ett förslag på ett examensarbete/kandidatarbete som kan passa klustret eller något av klustrets medlemsföretag så kontakta  Lena Jonsson

Examensarbete ”Skonsam markberedning för virkesproduktion och andra ekosystemtjänster” av Axel Bengtsson, 2017.

I svenskt skogsbruk markbereds maskinellt ca 140 000 hektar årligen i avsikt att åstadkomma en gynnsam etablering för frön eller plantor. Markberedning är i idag i fokus då markpåverkan ofta blir större än vad det behöver vara för att skapa bra etableringsmöjligheter. En förutsättning för att använda mer skonsam markberedning är att varken etableringsfas eller långsiktig produktion påverkas alltför negativt. I denna studie har därför beståndsutveckling i etablerade 15-åriga bestånd i röjningsfas som föryngrats efter markberedning med Huminmix, en av de mest skonsamma metoder som prövats storskaligt, jämförts med föryngring efter harvning. Resultaten visade ingen signifikant skillnad mellan metoderna varken för stamantal/ha eller medelhöjd. I studien analyserades med hjälp av GIS-programmet Arcmap även vilka områden i Sverige där en skonsammare markberedning kan vara att föredra för att inte negativt påverka andra ekosystemtjänster. Hela arbetet kan laddas ned som pdf här.Rapport_8_2017_Bengtsson

Videopresentationer av exjobb utförda vid SLU

Den 24 februari 2017 hölls korta Flash-presentationer av 22 exjobb som utförs vid SLU. Presentationerna var en del i ett seminarium som också handlade om framtidens kompetensförsörjning. Ta del av exjobbspresentationerna och seminariet via följande länk https://www.youtube.com/playlist?list=PLOx9uiykwbE_foVrCDggvgat6ghwA17zG

Den, 7 april 2016, hölls korta Flash-presentationer av  9 exjobb utförda vid SLU, institutionen för skogens biomaterial och teknologi. Presentationerna var en del i ett seminarium som också handlade om exjobbens roll i näringens kompetensförsörjning. Ta del av exjobbs presentationerna och seminariet via följande länk https://www.youtube.com/playlist?list=PLOx9uiykwbE9tc4DKa90Bny4d3tcF8u-c