Komatsus kranvåg bäst i klassen

Postad: 04 Jul 2012, 15:15 | Författare: | Kategori: Nyhet

Komatsu är vinnaren när Skogforsk testar kranvågar på skotare. Studien gäller att väga och beräkna vikten på lassnivå.
– Det är roligt att se att vi lyckats bra med vårt vågsystem för skotarna, konstaterar Per Annemalm, produktansvarig på Komatsu Forest
.

Kranvågar och vågar i skotarens lastbärare är intressanta  alternativ för vägning vid avverkning och skotning. I Sverige mäts dock endast en liten del av timmer och skogsbränsle med kranvågar. I Finland däremot har nära hälften av alla skotare en kranvåg monterad.

Det viktigaste och mest relevanta resultatet i Skogforsk studie om kranhängda vågsystem på skotare visar hur väl kranlänkarna klarar av att väga och beräkna vikten på lassnivå. Anledningen är enkel – det är så man vanligtvis använder och registrerar vikt när man kör skotare.

Enligt studien mäter vågarna vikten generellt sett med god noggrannhet och med låg medelavvikelse. Bäst resultat hade dock Komatsus kranvåg som, enligt studien, uppvisade mycket goda resultat i detta moment. Medelavvikelsen för Komatsu var 0,13 procent per lass. Det var minst medelavvikelse av alla testade kranvågar. Komatsus kranvåg har en hydraulisk våglänk som sänder viktdata trådlöst via Bluetooth till hytten. Viktdatan presenteras sedan integrerat i styrsystemet. Kranspetsvågen väger både vid pålastning och vid avlastning, men vikten registreras endast vid avlastning då det ger det bästa mätresultatet. Kranvågen känner av kranens position och avgör om det är fråga om på – eller avlastning av virke samt när bästa mätposition uppnås. Under lastcykeln när kranen förs över bankarna analyserar systemet automatiskt mätvärden och tar fram den mest representativa lasten. Kranvåg som tillval finns till skotarmodeller med 9,6 meters kran.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RSS
Facebook
Twitter
LinkedIn