Skogstekniska klustret får högt betyg

Postad: 08 Feb 2012, 15:01 | Författare: | Kategori: Nyhet

Skogstekniska klustret är ett framgångsexempel på klusterbildning. Företagen drar gemensamt nytta av duktigt management. Lång samlad erfarenhet av utveckling och tillverkning av skogsmaskiner lägger en grund för nya och innovativa produkter.

I Sverige har samarbetet mellan entreprenörer, forskare, tillverkare och skogsbolag lett till att Sverige har en ledande position på världsmarknaden.

En färsk kartläggning av den svenska skogsmaskinbranschen betonar att alla parter måste samverka för att ta nya produkter till marknaden. Innovationer och idéer gror bäst i mindre bolag och strukturer. Dock behöver de sedan ett sammanhang för att kunna utveckla produkter. Det är en slingrig och krokig väg att utveckla en idé till färdig produkt.

När brukare, forskning, tillverkare och skogsbolag samverkar ökar innovationstrycket. Skogstekniska klustret nämns som ett framgångsexempel på klusterbildning.

Kartläggningen presenterades vid seminariedagen på Grand Hotel den 31 januari.

Tillväxten och lönsamheten har varit dålig de senaste tre åren. Tydliga tecken på någon kraftigare tillväxt på den nordiska marknaden för skogsmaskiner finns inte. Däremot kan det finnas möjligheter internationellt där kortvirkesmetoden börjar användas.

Det finns en risk att de stora maskintillverkarna inte prioriterar fortsatt teknikutveckling tillräckligt mycket. Dessutom kan intresset för innovationer få stå tillbaka om den geografiska marknaden utvidgas.

Skogsbolagen å sin sida är fokuserade på lönsamhet och har inte sällan varit ovilliga att testa innovationer som kan sänka produktiviteten.

För underleverantörer är det viktigt att man arbetar brett för att nå en större marknad och undvika att man blir beroende av enstaka aktörer. Man ska ha större fokus på lönsamhet och mindre teknikfokus.

Kartläggningen summerar att man i branschen överlag är positivt inställd till samverkan och ökat samarbete i olika konstellationer. Det finns mycket tankar och idéer kring gemensamma strukturer för distribution, service och reparationer för flera tillverkare. Det behövs samarbete för bättre marknadsbearbetning internationellt, många företag är för små för att orka gå ut enskilt på en internationell marknad.

Det behövs också mera kapital i branschen, dels för enskilda forsknings- och utvecklingsprojekt, dels för satsningar på bättre miljöer för att få fram nya innovationer

Bakom kartläggningen står Mittkapital, ett investmentbolag för investeringar i Jämtlands och Västernorrlands län. Mittkapital har fått en mängd propåer om engagemang i branschen. Kartläggningen omfattar hela landet.

RSS
Facebook
Twitter
LinkedIn